Мотокрос на кубок м. Острог!!!

Анонсы и календарь мотокросс мероприятий

Модератор: Neposeda

Ответить
Автор Сообщение
VADIM RIVNE
Аватара пользователя
мастер
Сообщения: 1209
Зарегистрирован:
18.02.2008
Откуда: г Ровно

#1 Сообщение VADIM RIVNE » Пн май 31, 2010 7:39 pm


Изображение[/img]
Рівенська область Острозький район селище могиляни!
Призовий фонд: КУБКі ,грамоти медалі!!!
телефони організаторів:
0679455732 Трасун Валерій
0962193441 Парипа Олег
Последний раз редактировалось VADIM RIVNE Чт июн 03, 2010 11:21 am, всего редактировалось 1 раз.
 

sher_moto
Аватара пользователя
мастер
Сообщения: 1877
Зарегистрирован:
11.11.2008

#2 Сообщение sher_moto » Пн май 31, 2010 7:41 pm


VADIM RIVNE
ïðèâåò íî â ýòè âûõîäíûå ïîìîéìó ïðîâîäÿò çàïîäíûé ðåãèîí â Áåðåãîìåòå
 

VADIM RIVNE
Аватара пользователя
мастер
Сообщения: 1209
Зарегистрирован:
18.02.2008
Откуда: г Ровно

#3 Сообщение VADIM RIVNE » Пн май 31, 2010 7:46 pm


По календарю вроди как должни но будет ли!!!
 

VADIM RIVNE
Аватара пользователя
мастер
Сообщения: 1209
Зарегистрирован:
18.02.2008
Откуда: г Ровно

#4 Сообщение VADIM RIVNE » Пн май 31, 2010 7:48 pm


sher_moto
Ти обещал к нам приехать!!!
 

sher_moto
Аватара пользователя
мастер
Сообщения: 1877
Зарегистрирован:
11.11.2008

#5 Сообщение sher_moto » Пн май 31, 2010 7:53 pm


Ïðèåäó åñëè íåáóäåò çàïàäà îáÿçàòåëüíî à ÷òî íàñ÷åò àìàòîðîâ è âîçäóõà åñëè âñå áóäåò è íå áóäóò ïðîâàäèòü çàïàäà ïðèåäèì áîëüøîé êîèïàíèåé :-D
 

VADIM RIVNE
Аватара пользователя
мастер
Сообщения: 1209
Зарегистрирован:
18.02.2008
Откуда: г Ровно

#6 Сообщение VADIM RIVNE » Пн май 31, 2010 7:55 pm


берем все класси никто неостанеться без внимания. завтра будем решать по поводу командного зачета.
 

sher_moto
Аватара пользователя
мастер
Сообщения: 1877
Зарегистрирован:
11.11.2008

#7 Сообщение sher_moto » Пн май 31, 2010 7:58 pm


â ïðîøëûé ðàç âñå áûëî ñóïåð Õìåëüíèöêèé âçÿë òðåòüå êîìàíäíîå
 

Ответить

Вернуться в «Календарь»